Marsalaw Hukuk Danışmanlığı

Telefon 009647702646990

Marsa Law

Marsa Al-Adale Avukatlık ve Hukuk Hizmetleri Limited Şirketi, 1997 yıl 21 nolu ve 2016 yılında düzeltilmiş şirketler kanununun hükümleri gereği Irak Cumhuriyetinde kurulmuştur.

Faaliyet Alanı

Şirketimiz, yatırım ve yargılama alanlarında sürekli gelişimi de göz önünde bulundurarak her daim özel hukuki hizmetler vermeye özen göstermiştir. Bütün yasal değişiklikleri özellikle de uluslararası ticaret ve yatırım yasalarında, ulusal ve yabancı şirketler, markalar, ticari acenteler, sigorta, Irak’ta çalışmakta olan ulusal ve yabancı bankalar, döviz ve mal değişimi şirketleri, avukatlık ve şeri, cinayet ve ticari her dereceden bütün mahkemeler nezdindeki davalarda hizmet vermektedir.

Uluslararası Hukuk

Şirketin gayrimenkul işlemlerinde yol gösterme ve istişare etme alanında uzman bir şubesi vardır. Bunlar Arapça, Türkçe ve İngilizce konuşa bilen bir kadrodur. Bu nedenle şirketimizin istenilen hukuki hizmetleri sunmada yetenekli ve kabiliyetli olduğuna inanıyoruz.

Hizmet Alanları

Şirketimiz Irak’ta ulusal şirketlerin ve yabancı şirketlerin ve gerçek kişilerin hukuksal danışmanlığını yapmaktadır.

Bankacılık ve Finans

Proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Sigorta ve Sosyal Güvenlik

Şirketimiz, yerel ve yabancı şirketleri tescil alanında ve çalışma Bakanlığındaki tüm projelerde, sosyal sigortalar kapsama alanına alınma karaları alma konusunda, sigorta primlerini ödemede ve yabancı çalışanlara çalışma izni alma hususunda hizmet vermektedir.

Dava Dosyaları

Şirketimiz duruşmalarda yargı ve mahkemeler ile çeşitli derecelerdeki komisyonlar nezdinde veya yetkili idari makamlar ve tahkim heyet ve komiteleri önünde ve her türlü davada gerek cinayet, bidayet, medeni hukuk ve ticari davalarda yasal yeterliliğe sahip uzman ve çok iyi avukatlardan oluşan bir hukuk kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Vergi

Vergi Daireleri ve şubeleri nezdinde vergi muhasebesi yapan ve vergi itirazlarında ve tüm vergi davalarında yetenekli bir kadroya sahiptir. Şirketimizin müşterilerimize bilanço düzenlemede ve çeşitli dillerde en iyi hesap deneticileri ve yasal muhasebecilerle ortak işbirliği anlaşmaları vardır.

Yabancılar ve Vatandaşlık

Şirketimiz muhasebe, Irak’taki yabancı işçilere aylık veya yıllık ikamet alma ve Irak yasaları gereğince müteaddit girişli vize alma hususunda uzman bir kadro ile hizmet sunmaktadır.

Aile Hukuku

Şirketimiz, müşterilerimizin hakları garanti altına almak amacıyla Irak’ta marka tescili alanında uzman bir kadro ve ilgi dairelerden marka tescil acenteleri ile hizmet sunmaktadır.

Çözülen Dava

Müşteri

Avukat

Başarı Oranı

Neden Marsa Law?

  • Çözüm
  • Uzman Kadro
  • Uluslararası Tecrübe
  • Güven
  • Adalet

Sık Sorulan Sorular

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

İletişim Bilgilerinde yer alan telefon veya belirttiğimiz e mail adresleri ile ulaşabilirsiniz.
Probleminizi anlattıktan sonra mail yolu ile size geri dönebileceğimiz gibi ofiste karşılıklı görüşmede yapabiliriz.

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları ve yukarda ayrıntıları yazılı olan vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir.

Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla notere giderek aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.

Tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Dolayısıyla adli ve idari mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile, ceza mahkemelerinde sanık veya katılan sıfatıyla ve icra dairelerinde alacaklı-borçlu sıfatıyla yapacağınız işlemlerde ve duruşmalarda avukat tutma zorunluluğundan söz edilemez.

Marsa Law