Uzmanlık & Deneyim & Başarı

MarsaLaw — 009647702646990

MarsaLaw Hukuk Bürosu

Marsa Al-Adale Avukatlık ve Hukuk Hizmetleri Limited Şirketi, 1997 yıl 21 nolu ve 2016 yılında düzeltilmiş şirketler kanununun hükümleri gereği Irak Cumhuriyetinde kurulmuştur. Şirketimiz profesyonel ve tanınmış hizmetlerini Irak ve bölge ülkelerinde sunmaktadır. Ayrıca Irak Kürt Bölgesinde ve Irak’ın orta ve güneyinde de hizmet verme gücüne sahiptir.

Şirketimiz, yatırım ve yargılama alanlarında sürekli gelişimi de göz önünde bulundurarak her daim özel hukuki hizmetler vermeye özen göstermiştir. Bütün yasal değişiklikleri özellikle de uluslararası ticaret ve yatırım yasalarında, ulusal ve yabancı şirketler, markalar, ticari acenteler, sigorta, Irak’ta çalışmakta olan ulusal ve yabancı bankalar, döviz ve mal değişimi şirketleri, avukatlık ve şeri, cinayet ve ticari her dereceden bütün mahkemeler nezdindeki davalarda hizmet vermektedir.

Şirketimiz Ticaret Bakanlığı tarafından lisanslı olduğundan Irak’ta çalışan ulusal şirketlerin ve yabancı şirketlerin şubelerinin tescil işlemleriyle ilgili hukuksal hizmetler vermekte mütehassıstır. Iraklı Müteahhitlik şirketlerine sınıflandırma lisansı düzenlemekte ve Irak’taki tüm Ticaret Odalarından tüccarlara kimlik almakta uzmandır.

Şirketimiz gayrimenkul işlemlerinde yol gösterme ve istişare etme alanında uzman bir şubesi vardır. Arapça, Türkçe ve İngilizce hizmet sunan kadromuz hukuki hizmetleri sunmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Marsalaw ticaret hukuku ve sözleşmeler, şirket satın alma ve birleşmeleri, yabancı yatırımlar, banka ve finans hukuku, iş hukuku ve uyuşmazlık çözüm, alacak takibi ve tahkim alanlarında uzman avukat ve danışmanlarıyla hukuki destek sağlamaktadır.

Bankacılık ve Finans

Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.

Tüketici Hakları ve Uyuşmazlık

Uyuşmazlık çözüm ekibi, dava takibinin yanı sıra uyuşmazlıkların mümkün olduğunca önlenmesine yardımcı olmak üzere eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri de sunmaktadır.

Ceza Davaları

Şirketimizdeki bu şube, duruşmalarda yargı ve mahkemeler ile çeşitli derecelerdeki komisyonlar nezdinde veya yetkili idari makamlar ve tahkim heyet ve komiteleri önünde ve her türlü davada gerek cinayet, bidayet, medeni hukuk ve ticari davalarda yasal yeterliliğe sahip uzman ve çok iyi avukatlardan oluşan bir hukuk kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Sigorta ve Sosyal Güvenlik

İstihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini ve mevzuata uygunluğu için tanzim edilmesini sağlamaktadır.

Aile

Vatandaşlar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda hizmet sunmaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği ve göç alan ülke konumuna geçmekte olan bir ülkede faaliyet göstermekte olan Büromuz hukuki danışmanlık ile Irak’taki yabancı işçilere aylık veya yıllık ikamet alma ve Irak yasaları gereğince müteaddit girişli vize alma hususunda hizmet sunmaktadır.

Çözülen Uyuşmazlık

Müşteri Sayısı

Uzman Kadro

Başarı Oranı

MarsaLaw

  • Hızlı ve Güvenilir
  • Uzman Kadro
  • Etkin Destek
  • Danışmanlık
  • Çözüm

Sık Sorulan Sorular

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak anlamını taşımaktadır. Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler ise, dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte dava açabilirsiniz.

Hukukta tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiş ve herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi zor zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Avukat vekaletnamesi noterler tarafından yazdırabilen bir belgedir.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları ve yukarda ayrıntıları yazılı olan vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir.

Danışmak için formu doldurabilirsiniz.